Kované brány a ploty

Kované brány a ploty vám pripomenú staré časy a základy kováčskeho remesla. Najľahšie si kovanú bránu predstavíte, keď si spomeniete na brány a ploty, ktoré obiehajú okolo starých kaštieľov a zámkov.

Kovanie je technologický proces tvárnenia kovu, pri ktorom pôsobením vonkajších síl dochádza k zmene tvaru kovového materiálu.

Kované brány a ploty od Zamkov s.r.o.

Kovaná brána

Kovaná brána,  2016